Övriga tjänster

Bild av Låsöppningar

Är du utelåst eller har du tappat bort nyckeln? Vi kan öppna hänglås, kassaskåp, låsta dörrar och andra lås som saknar nyckel utan problem.

Bild av Låsservice

All form av låsunderhåll och låsservice. Låsjour hela dygnet och vi utför byte av lås, byte av låscylinder och nyckelkopiering.

Bild av Dörrbyte

Vi kan byta och montera både dörrlås och utan problem till ett skäligt pris, om du är ute efter en ny ytterdörr. Vi installerar även säkerhetsdörrar.

Bild av Nyckelkopiering

Som alla låssmeder kan vi kopiera din nyckel, vare sig det är en lägenhetsnyckel, en bilnyckel eller annan nyckel till ett billigt pris.

Bild av Kodlås

Vi installerar och underhåller elektroniska kodlås och passersystem för maximalt inbrottsskydd i din fastighet.

Bild av Nyckeltillverkning

Behöver du tillverka en nyckel kan du vända dig till oss. Vi kan tillverka nycklar till hänglås, arkivskåp, kassaskåp, ytterdörr eller säkerhetsdörr.

Bild av Låsmonteringar

Montering av nya lås och låscylindrar, om du behöver installera ett nytt lås eller låskolv.

Bild av Kassaskåp

Behöver du öppna kassaskåp, värdeskåp, nyckelskåp eller säkerhetsskåp, eller krånglar koden på kassaskåpslåset? Vi fixar!

Bild av Bilöppningar

Vi öppnar trasiga billås eller lås du tappat bort bilnyckeln till, enkelt och smidigt. Alla sorters billåsöppningar kan utföras.

Bild av Inbrottsskador

Vi utför reparation av inbrottsskador på lås och dörrar och kan byta lås och låskolv utan problem.

Bild av Billås

Låser upp och lagar alla typer av billås . Våra låssmeder har jourservice ifall du behöver hjälp akut. Vi kan även kopiera bilnycklar. Kontakta våra partners http://www.lasjour-sthlm.nu för mer information.

Bild av Låsbyte

Som låssmed med jourservice kan vi byta låscylindrar och byta lås på ytterdörr, altandörr och andra dörrar när du än behöver det.

Bild av Larminstallationer

Vi utför larminstallationer i din villa eller på ditt företag för ökat inbrottsskydd och säkerhet.

Bild av Nödutrymningsbehör

Vi har nödbehör såsom plastkåpor till flera olika sorters vred och nödutrymmningsbeslag till olika typer av dörrar.

Bild av MCöppningar

Om du tappt bort dina MC-nycklar, kan vi låsa upp låsta motorcyklar och MC-lås enkelt.

Bild av Passersystem

Med våra patentskyddade och passersystem som ger maximal säkerhet och kontroll, erbjuder elektroniska lås av högsta kvalitet.

Handikappsanpassning för alla situationer Vi handikappanpassar din fastighet! Hör av dig till oss så berättar vi mer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Låssmed stockholm