Lås och passersystem

Lås och Passersystem

Grunden till ett säkert inbrottsskydd är ett väl fungerande låssystem. Våra patentskyddade låssystem ger dig maximal säkerhet och kontroll. Med hjälp av ny teknik kan traditionella mekaniska lås idag kompletteras med elektroniska funktioner, sk elektromekaniska låssystem, som exempelvis möjliggör spärrning av borttappade nycklar. Nästa steg är ett helt elektroniskt låssystem, ett sk passersystem. Det ger dig fullständig kontroll över tillträdet.

 

Välj rätt system för sin situation

Ett fungerande låssystem är kritiskt för ett säkert inbrottsskydd och elektroniska system är ett säkrare alternativ. Det finns två nivåer av elektroniska låssystem. Ett elektromekaniskt system gör det möjligt att till exempel förhindra nycklar som tappats bort eller stulits från att kunna användas i dörren. Ett helt elektroniskt och mer komplext låssystem, även kallat passersystem, kan också användas och ger full kontroll över vem som kommer in och ut ur byggnaden. Genom båda undviker du eventuella cylinderbyten och byten av nycklar om något skulle inträffa.

Våra låssystem ger dig maximal säkerhet och kontroll. Vi utför installation av elektroniska lås och kodlås för ytterdörr i privata hem och installerar även större typer av passagesystem och elektroniska låssystem för kod eller kortläsare i kontorsbyggnader, bostadsföreningar och i butiker. Ett dörrlås med kod kan installeras på alla dörrar i en fastighet som behöver dem, inklusive säkerhetsdörrar.

Säkerhetssystemet inkluderar exempelvis kodsystem eller avläsare för nyckelbrickor, centralenheter som säkerhetsprogramvara samt olika styrenheter. Enheterna kan också kopplas samman med ditt inbrottslarm och kameraövervakningssystem för maximalt skydd mot intrång. Vi kan även installera porttelefoner som en del av installationen.

Passersystemet är det moderna låset

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Låssmed stockholm